Naše projekty
Kvalita z našich regiónov


Na veku záleží


PÝTAJME SI SLOVENSKÉ


ABICON TRADE s.r.o. :: Spoločenská zodpovednosť

Pre ABICON TRADE je najdôležitejším faktorom na ceste k úspechu a spokojnosti klientov záväzok k zodpovednosti v podnikaní (Responsible Business). Naša činnosť, jednoznačne vychádza z pevného základu – najvyšších profesijných a etických princípov.

Cítime zodpovednosť k tým, čo potrebujú pomoc. Našou ambíciou je pomáhať predovšetkým tým, ktorí nemajú také možnosti ako väčšina z nás, snažíme sa im zabezpečiť rovnosť príležitostí.

Zodpovednosť k životnému prostrediu. Dávame pozor na všetko, napríklad aj na to, aké tonery a papier používame a či naši dodávatelia spĺňajú najprísnejšie normy. V našich výstupoch poukazujeme na dôležitosť ochrany životného prostredia a tieto témy neustále staviame do centra pozornosti.

Zodpovednosť k budúcnosti. Od začiatku pôsobenia na trhu pomáhame mladým ľuďom, ktorí sa zapájajú do pracovného procesu. Snažíme sa im pomôcť a poradiť tak aby objavili a využili vlastný potenciál. Znalostná spoločnosť je naša vízia.