Naše projekty
Kvalita z našich regiónov


Moje Karty

ABICON TRADE s.r.o. :: Skúsenosti

we are the ... PRIMESELLERS
  • prieskum trhu
  • tovaroznalectvo
  • výroba
  • logistika
  • profesionálne nakupovanie

Sme skupina ľudí, ktorá má bohaté skúsenosti z prieskumom trhu, tovaroznalectvom, výrobou, logistikou a profesionálnym nakupovaním.